E ste formată din şapte membri fondatori şi peste 30 de membri înscrişi în asociaţie, care au aderat la scopul, principiile şi normele propuse în adunarea constituantă din data de 10 iunie 2006. Aceştia au diverse profesii compatibile cu profilul educativ al asociaţiei: profesori, medici, asistente medicale, preoţi, psihologi, asistenţi sociali, fiind capabili să organizeze, să participe şi să susţină activităţi educative specifice pentru realizarea scopului asociaţiei. O mare parte dintre aceștia lucrează ca voluntari în diverse proiecte.

    Dintre aceştia unii s-au specializat în Italia la Universitatea Sacro Cuore din Roma, devenind învăţători de Metoda Ovulaţiei Billings (metoda naturală de reglementare a naşterilor), formatori de învăţători MOB şi consultori pentru familie.

Maria Gherghel
Director Executiv

Profesor de religie, director executiv al Asociaţiei Familia şi Viaţa, coordonatorde proiecte şi programe, consultor pentru familie, formator şi învăţător de Metoda Ovulaţiei Billings

Maricica Mihăluţe
Formator și Invățător MOB

Profesor de religie, formator şi învăţător de Metoda Ovulaţiei BillingsIuliana Petruţ
Formator și Invățător MOB

Psiholog, consultor pentru familie, formator şi învăţător de Metoda Ovulaţiei Billings


Delia Pogor
Formator și Invățător MOB

Medic de familie, formator şi învăţător de Metoda Ovulaţiei BillingsSimona Miclăuş
Formator și Invățător MOB

medic de familie, formator şi învăţător de Metoda Ovulaţiei BillingsAdina Horvat
Formator și Invățător MOB

Profesor de religie, învăţător de Metoda Ovulaţiei BillingsMaria Andaraş
Formator și Invățător MOB

Asistenta medicală la Maternitatea Spitalului Municipal Roman, învăţător de Metoda Ovulaţiei Billings


Lucia-Izabela Antonică
Formator și Invățător MOB

Mpsiholog, masterand în terapie de cuplu şi familie, învăţător de Metoda Ovulaţiei Billings


Cristina Cobzaru
Formator și Invățător MOB

Profesor pentru învăţământul primar, învăţător de Metoda Ovulaţiei BillingsPr. Iosif Enăşoae
Preşedinte

Preşedintele asociaţiei, formator pe probleme spiritualePaola Pellicanò
Colaborator

Ginecolog, profesor de bioetică, expert în Metoda Ovulaţiei Billings la Centrul de Studii pentru Reglarea Naturală a Fertilităţii di cadrul Universităţii Sacro Cuore din Roma

Adina Zatîca
Colaborator

Medic de familie, psiholog specializare în terapie de cuplu şi familie, formator şi învăţător de Metoda Ovulaţiei Billings, Londra – Marea Britanie