A fost o etapă rodnică, un follow up care a întărit dorinţa noastră de a învăţa şi de a putea învăţa la rândul nostru şi alte fete, dornice de a se cunoaşte pe sine însele!